EU Kontroll

EU-Kontrollen kan du ta hos oss.
Bilen kan fremstilles for EU-Kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden og en måned etter,
slik at kontrolltiden utgjør i alt 5 mnd.

En EU-Kontroll er ingen service, det er en kontroll av bilen bilens tilstand teknisk og miljømessig.
Bremseeffekt og slitasje blir sjekket. Synlige ting som lekasjer, lyd og foruresing på annen måte
kan føre til anmerking.